Nastavenie klienta pre šifrované sťahovanie a posielanie pošty cez POP3 a SMTP

Nastavenie sťahovania pošty cez POP3

Zvoľte Nástroje-Nastavenia účtov.

sk_thund00.png

Ukáže sa toto.

sk_thund01.png

Je možné, že tam máte viacero účtov. Teraz sa staráme iba o účet meno.priezvisko@stuba.sk.

V prípade, že tam meno.priezvisko@stuba.sk nevidíte, a vidíte tam iba priezvisko@kmat.elf.stuba.sk, vtedy

Skontrolujte zvýraznené položky, server pre posielanie pošty má byť predvolený.

Kliknite na Nastavenia servera.

Ukáže sa toto.

sk_thund02.png

Nastavenie posielania pošty cez SMTP

Kliknite na "Server pre odosielanie pošty".

Správne podľa nových pravidiel máte vidieť toto.

sk_thund03.png

Je možné, že niektorí posielajú poštu cez aladin.elf.stuba.sk - majú ho ako predvolený. V takom prípade

Po kliknutí na Upraviť-Pridať sa ukáže toto.

sk_thund04.png

Používateľské meno je opäť to isté ako na is.stuba.sk (obvykle priezvisko).

Dôležité je, aby bol predvolený Server pre odosielanie pošty (SMTP) server mail.stuba.sk a nie aladin.stuba.sk.

InterneStranky/NastaveniePosty/POP3SifrovaneThunderbird (last edited 2008-04-25 09:05:23 by localhost)