Logické systémy

Paralelka B (Elektronika, Elektrotechnika, Automobilová elektronika)

Prednášajúci: Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

Cvičiaci: RNDr. Karla Čipková, Mgr. Marcel Polakovič, PhD.

Google KatedraMatematiky Zadanie skusky Vysledky skusky

CvicSkus (last edited 2008-04-25 09:05:36 by localhost)