Differences between revisions 1 and 2

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 1: Line 1:
= Titulok stranky = = Oľga Nánásiová =

Email: <<nanasiova@stuba.sk>>
Line 4: Line 7:
Line 8: Line 12:


2016/2017 -- ZS: Lineárna algebra, LS: Štatistika a pravdepodobnosť, Algebraické štruktúry

Oľga Nánásiová

Email: <<nanasiova@stuba.sk>>

2017/2018

ZS: Lineárna algebra

LS: Štatistika a pravdepodobnosť

  • Algebraické štruktúry

2016/2017 -- ZS: Lineárna algebra, LS: Štatistika a pravdepodobnosť, Algebraické štruktúry

vyuka (last edited 2018-02-06 13:06:54 by OlgaNanasiova)