Sem doplň názov predmetu

Doplň školský rok -- semester sem.

Prednášajúci

Stručná osnova predmetu

Sem treba dať sylabus.

Literatúra

  1. Kniha A
  2. Kniha B atď.

Paralelky:

PredmetViacparaleliekSablona (last edited 2008-04-25 09:05:31 by localhost)