Revision 56 as of 2010-02-15 15:41:13
You are not allowed to revert this page!

Clear message

Pracovníci

Priame volanie na klapku: 60291-klapka.

Meno

klapka

priama
linka

miest.

e-mail

Domovská
stránka

Bock Igor, prof.RNDr.CSc.

204

A 405

igor.bock@stuba.sk

Brilla Igor, RNDr.CSc.

332

A 423

igor.brilla@stuba.sk

Čerňanová Viera, RNDr.PhD.

814

A 422

viera.cernanova@stuba.sk

VieraCernanova

Čipková Karla, RNDr.PhD.

472

A 414

karla.cipkova@stuba.sk

KarlaCipkova

Galan Anton, RNDr.

529

A 401

anton.galan@stuba.sk

Galanová Jana, doc.RNDr.PhD.

772

A 410

jana.galanova@stuba.sk

Grúňová Gabriela
(sekretárka)

383

A 416

gabriela.grunova@stuba.sk

Laurová Silvia, Mgr.,Ing.

566

A 217

silvia.laurova@stuba.sk

Kečkemétyová Mária, RNDr.PhD.

566

A 409

maria.keckemetyova@stuba.sk

Lichardová Hana, RNDr.PhD.

412

A 403

hana.lichardova@stuba.sk

Marinová Ivica, RNDr.CSc.

856

A 215

ivica.marinova@stuba.sk

Marinová Petra, Mgr.

853

A 404

petra.marinova@stuba.sk

Marko Ľubomír, doc.RNDr.CSc.
(vedúci katedry)

115,433

65427351

A417, A411

lubomir.marko@stuba.sk

Marko

Marková Eva, RNDr.

814

A422

markova@kmat.elf.stuba.sk

Olejček Vladimír, doc.RNDr.CSc.

745

A 413

vladimir.olejcek@stuba.sk

Pancza Dávid, Mgr.PhD.

617

A 415

david.pancza@stuba.sk

DavidPancza

Pastuchová Elena, RNDr.PhD.

303

A 424

elena.pastuchova@stuba.sk

Polakovič Marcel, Mgr.PhD.

729

A 421

marcel.polakovic@stuba.sk

Riečanová Zdena, prof.RNDr.CSc.

241

A 412

zdenka.riecanova@stuba.sk

Rudolf Boris, doc.RNDr.CSc.

412

A 403

boris.rudolf@stuba.sk

Sabolová Mária, PhDr.

814

A422

Satko Ladislav, doc.RNDr.CSc.

370

A 216

ladislav.satko@stuba.sk

LadislavSatko

Volauf Peter, doc.RNDr.CSc.

448

A 425

peter.volauf@stuba.sk

Zajac Michal, doc.RNDr.CSc.

723

A 408

michal.zajac@stuba.sk

MichalZajac

Zákopčan Michal, Mgr.PhD.

853

A 404

michal.zakopcan@stuba.sk

Zuzčák Igor, doc.RNDr.CSc.

172

A 406

igor.zuzcak@stuba.sk