Prvé zápočtové cvičenie

Najlepší skript bol tento:

#!/bin/bash

if [ $1 == '-t' -a -n $2 ]; 
then
 titulka=$2
 shift
 shift
else
 titulka="Gallery"
fi
                
if [ ! -d thumbnails ];
then
 mkdir thumbnails
fi

cat <<END
<html>
<title>
$titulka
</title>
<body>
<h2>$titulka</h2>
<p>
END
for i in $*; do
    thumb=thumbnails/${i%.*}.gif
    convert -resize '15%' $i $thumb
    echo "<a href="$i"><img src="$thumb"></a> <br>"
done

cat << END
</body>
</html>
END
spir.sh

Väčšina to zvládla veľmi dobre. Niekedy ste vytvárali .gif v tom istom adresári, potom robili mv do ./thumbnails. Nekontrolovali ste existenciu adresára pred mkdir thumbnails, potom to vypisovalo chybu -- nepenalizoval som.

Zaujímavá chyba je písanie priadení takto  PREM = hodnota . Toto v shelli znamena "spusti program PREM s dvomi parametrami, prvý je = a druhý je hodnota." Po opravení šlo.

Výsledky

Priezvisko a meno

1. záp

pozn.

Bohunčák Maroš

15+4

Zmenil iba title tag.

Gírethová Janka

13

Nesmie by medzera okolo = v priradení, zlý výpis HTML.

Haladej Marcel

15+4

Viď Bohunčák

Jurenková Simona

15

Kulla Tomáš

10

$(ls) je zle, má byť *.jpg

Kurák Ladislav

15+5

Molnárová Jana

15+5

Novák Matúš

13+4

Viď Vincze.

Prokopec Peter

15

Ružičková Bibiana

15

Schiffer Juraj

15

Špir Róbert

15+5+5

Pekne.

Štiglic Martin

9

Nevypisuje úvodzovky, to je funkčné ale nesprávne HTML. Okrem toho zničí jpg obrázky !!!

Trnka Peter

15+2

Bez -t, berie iba $1 napevno.

Tunega Martin

15

Urbán Jozef

15+5

Vincze Kamil

13+4

Nesprávne HTML - <title>

PocitacoveSiete/Prve (last edited 2008-11-19 19:24:20 by GejzaJenca)