Matematika

* doc. RNDr. Boris Rudolf, PhD.

2021/22 -- zimný semester, rozsah 2/2

Oznamy

Prednášky a cvičenia

Literatúra

Bock, I.- Marko Ľ.: Diferenciálne rovnice, STU Bratislava 2001.

Drábek, P. - Holubová, G. Parciální diferenciální rovnice, ZČU Plzeň 2011

Míka, S.- Kufner, A.: Parciální diferenciální rovnice, SNTL Praha, 1983.

Matematika (last edited 2021-08-19 10:21:37 by BorisRudolf)