Revision 230 as of 2020-01-16 13:44:38

Clear message

Matematika 4 - B-MAT4

2019/2020 -- Zimný semester Rozsah predmetu: 2/2 Počet kreditov: 5

Vyučujúci

Opravný termín skúšky z M3 je dňa 7.2.2020 o 11.00 hod. v AB300. O. Nánásiová, Ľ. Marko

Stručná osnova predmetu

Literatúra

Práca cez semester a zápočet

Prednášky, príklady a cvičenia

Príklady z cvičení

e-podpora