Matematika 1E

Zimný semester - 2019/2020

Prednášajúci

doc. RNDr. Michal Zajac, CSc. michal.zajac@stuba.sk, A408, 02/60291 723

Cvičiaci

Mgr. Michal Zákopčan, PhD. michal.zakopcan@stuba.sk, A401

Na opakovanie (doplnenie) potrebnej Stredoškolskej matematiky môžete v študovni/knižnici FEI využiť skriptá:

Marko a kol. Príprava na univerzitné štúdium, Matematika 1,2,3, STU 1998, 2002

Príklady a cvičenia

Priklady1.pdf

Priklady2.pdf (27.11.2019)

ComplexNumbers.pdf (zamerajte sa na úlohy 1-7)

Riešené príklady

Riesene_priklady1-4.pdf

Riesene_priklady5-6.pdf

Riesene_priklady7-8.pdf

Riesene_priklady9-10.pdf

Riesene_priklady11-12.pdf

Domáce úlohy

Tu nájdete príklady, ktoré odporúčam vyriešiť v jednotlivých týždňoch semestra.

DU.pdf (M. Zajac, 20.9.2019)

Teória

M1Marko_prednasky.pdf (29.11.2017)

Prednaska_LA.pdf (7.9.2018) Prednaska_polynomy_rac_funkcie.pdf (2.10.2018)

Diferencialny_pocet.pdf

Postupnosti_a_rady.pdf

Nasledujúce súbory na stiahnutie sú učebnou pomôckou pre poslucháčov, ale nie sú povolenou pomôckou na skúškovej písomke ani na zápočtových písomkách.

Tabulka_hodnot_goniometrickych_funkcii.pdf

Grafy_elementarnych_funkcii.pdf

derivácie-vzorce.pdf

Skúška

Na teóriu prednášanú v týždňoch 1-4 (algebra) odporúčam súbor Prednaska_LA.pdf, z matematickej analýzy, napr. skriptá:

Sabolová, M.; Satko, L.: Matematická Analýza I, Edičné stredisko STU, 2007, Elektronický text dostupný tu http://matika.elf.stuba.sk/KMAT/Matematika1/ParalelkaA?action=AttachFile&do=get&target=Pred_M1_1.pdf

Matematika1/ParalelkaC (last edited 2020-03-30 14:32:20 by MichalZajac)