Logika

2018/19 -- zimný semester, rozsah 2-2

Vyučujúci

Náhradný termín (za obe priebežné písomky) si dohodnite individuálne s doc.Nemogom, písomku budete písať na SAV-ke (Štefánikova 49, BA).

Predtermín - pondelok - 17.decembra 2018 - 14oo (3.beh) - miestnosti AB 300, BC 300.

Riadny termín - streda - 9.januára 2019 - 11:00 (2.beh) - miestnosť AB 300

Opravný termín - utorok - 29.januára 2019 - 11:00 (2.beh) - miestnosť CD 300

Stručná osnova predmetu

1. Historický úvod, príklady.

2. Výrokový počet, formuly, konštrukcia, binárne rozhodovacie diagramy.

3. Booleovské výrazy, logická ekvivalencia, logické funkcie, pravdivostné tabuľky.

4. Tautológie, pravdivosť, splniteľnosť formuly.

5. Úplnosť výrokového počtu.

6. Logika prvého rádu, formuly.

7. Sémantické a syntaktické metódy všeobecne.

8. Teória modelov, splniteľnosť formuly, pravdivosť, vety o úplnosti.

9. Hilbertov systém, jeho úplnosť.

10. SAT solvery.

11. Modálna a temporálna logika.

12. Verifikácia programov.

Literatúra

BEN-ARI, M. Mathematical Logic for Computer Science. London: Springer, 2012. 346 s. ISBN 978-1-4471-4128-0.

Podmienky na absolvovanie predmetu

Z celkového počtu 100 bodov môže študent získať

* 30 bodov za 1.priebežnú písomku

* 30 bodov za 2.priebežnú písomku

* 40 bodov za záverečnú skúškovú písomku

Pre udelenie zápočtu je potrebné získať z dvoch priebežných písomiek aspoň 30 bodov. Účasť na prednáškach a cvičeniach je nutná.

Logika (last edited 2019-01-15 12:44:16 by KarlaCipkova)