Differences between revisions 766 and 767

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 12: Line 12:
Opravná skúška z LA bude 30.1.2018 o 11:00 v miestnostiach ab300 a bc300 zasadací poriadok: [[attachment:AB300.pdf]] , [[attachment:BC300.pdf]]
##[[attachment:rozdelenie.pdf]]
Náhradná skúška z LA bude 8.2.2018 o 10:00 v miestnosti bc300
Line 15: Line 14:

Na náhradnom termíne sa môžu zúčastniť študenti, ktorí

1) majú zápočet

2) na skúške 19.12.2017 a/alebo 30.1.2018 sa nezúčastnili a ospravedlnili sa

3) prihlásia sa na tento termín mailom na michal.zajac@stuba.sk

5.2.2018, doc. Michal Zajac

Lineárna algebra

2017/18 -- zimný semester (2. ročník)

Náhradná skúška z LA bude 8.2.2018 o 10:00 v miestnosti bc300

Na náhradnom termíne sa môžu zúčastniť študenti, ktorí

1) majú zápočet

2) na skúške 19.12.2017 a/alebo 30.1.2018 sa nezúčastnili a ospravedlnili sa

3) prihlásia sa na tento termín mailom na michal.zajac@stuba.sk

5.2.2018, doc. Michal Zajac

Študenti, ktorí majú zápočet a na prvom termíne neuspeli sa na opravný termín nemusia prihlasovať, študenti, ktorí už skúšku urobili, ale si chcú hodnotenie zlepšiť sa musia prihlásiť, napísať najneskôr 28.1. na michal.zajac@stuba.sk.

Konzultácia (nahliadnutie do písomiek) bude v pondelok 5.2. od 13:30 v ab150,

23.1.2018, doc. M. Zajac

Riešenie prvého termínu si môžete pozrieť tu riesenieRT.pdf


Náplň skúšky:

Na prípravu môžete využiť súbory tyzden-1.pdf-tyzden-12.pdf a prednaska1.pdf, predn2.pdf, predn3.pdf. (resp. *.ps)

Skúška bude písomná (70 bodov). Na skúške nie je povolené používať kalkulačky a povolený je rovnaký "ťahák" ako na zápočtovej písomke.

11.12.2017 M. Zajac

Prednášajúci

 • doc. RNDr. Michal Zajac, CSc. e-mail: michal.zajac[]stuba.sk
 • Miestnosť A408, telefon (02/60291)723
 • Konzultačné hodiny počas semestra: pondelok 13:00-14:30 alebo po dohode mailom

Stručná osnova predmetu

 • Zimný semester 2016-17
 • Polia (racionálne, reálne a komplexné čísla, $Z_{p}$)

 • Polynómy, Euklidov algoritmus
 • Konštrukcia poľa komplexných čísel a niektorých konečných polí
 • Sústavy lineárnych rovníc
 • determinanty
 • Lineárny priestor
 • Báza a dimenzia podpriestoru, hodnosť matice
 • Lineárna transformácia, maticová reprezentácia
 • Vlastné čísla a vlastné vektory
 • Minimálny polynóm štvorcovej matice
 • Jordanov tvar matice
 • Skalárny súčin v $R^n$, metóda najmenších štvorcov

 • Gramm-Schmidtov ortogonalizačný proces,reálne symetrické matice

 • Cvičenie

Literatúra

 1. Havel, V., Holenda, J.: Lineární algebra. ALFA 1984
 2. Schwarz, Š.: Základy náuky o riešení rovníc, SAV, Bratislava 1968
 3. Galanová, J., Gatial, J., Kaprálik, P.: Lineárna algebra, STU Bratislava 2002
 4. Glyn, J. Advance Modern Engineering Mathematics, Addison-Wesey 1992
 5. Meyer, C.D. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM Philadelphia 2000,
 6. Prednášky vo formate ps a pdf (odporúčam radšej čítať *.ps):

 1. Zbierka úloh (len čiastočne pokrýva obsah LA)

Podmienky na zápočet

Počas semestra sa bude

písať 1 písomka (30 bodov). Zápočet dostane študent, ktorý získa za semester aspoň 15 bodov. Na písomkách nie je povolené používať kalkulačky. Na zápočtovej písomke je povolený "ťahák" 2 strany (jeden list) A5 (t.j. 148 x 210 mm) napísaný rukou. Povinná hlavička ťaháku: "Meno Priezvisko, ťahák na LA". Ťahák sa odovzdáva spolu s riešením.

LinAlgeLinearneProgramovanie (last edited 2018-02-05 15:25:04 by MichalZajac)