Diskrétna matematika

2017/2018 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Konzultácie pred skúškou -- streda 23.mája 2018 -- 10:30 -- AB 300

Skúška -- riadny termín -- definitívny oznam. Riadny termín skúšky sa bude písať vo štvrtok 24.5.2018 v dvoch behoch. Prvý začne o 8:00 a druhý o 11:00. Tu sú rozpisy študentov do miestností a časov: 8:00 AB300.pdf, 8:00 BC300.pdf, 8:00 CD300.pdf, 11:00 AB300.pdf, 11:00 BC300.pdf, 11:00 CD300.pdf, Prváci (predmet DIM) začínajú o 8:00, druháci (predmet DM) začínajú o 11:00. Pozor! Prezriet celé pdf súbory, nielen prvú stranu!

Stručná osnova predmetu

Literatúra

  1. PREPARATA, F. - YEH, R. Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr, Bratislava, Alfa, 1982, 336 s.

  2. JOHNSONBAUGH, R. Discrete mathematics, New York, Macmillan Publishing Company, 1990, 705 s.

  3. GALANOVÁ, J. - KAPRÁLIK, P. Diskrétna matematika, Bratislava, STU v Bratislave, 1997, 143 s.

  4. DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia, 2002, 257 s.

  5. ROSEN, K.H. Discrete Mathematics and Its Applications, New York, Mc Graw-Hill, 2012

  6. Zbierka: http://web.tuke.sk/fei-km/sites/default/files/prilohy/10/Zbierka-DM.pdf

Podmienky na zápočet

Príklady a cvičenia

DiskretnaMatematika (last edited 2018-05-21 13:09:20 by MarcelPolakovic)