Differences between revisions 206 and 207

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 33: Line 33:
 ||'''Cvičenie'''||piatok ||9:00||10:40||C 802||1||Čipková||
Line 37: Line 36:

## ||'''Cvičenie'''||piatok ||9:00||10:40||C 802||1||Čipková||

Diskrétna matematika

2017/2018 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

Rozvrh

 • Deň

  Od

  Do

  Miestnosť

  ročník

  vyučujúci

  Prednáška

  pondelok

  8:00

  9:40

  CD 300

  1-2

  Polakovič

  Cvičenie

  utorok

  8:00

  9:40

  C 802

  1

  Kollár

  Cvičenie

  streda

  8:00

  9:40

  C 802

  1

  Kollár

  Cvičenie

  streda

  10:00

  11:40

  C 802

  1

  Čipková

  Cvičenie

  streda

  14:00

  15:40

  AB 35

  2

  Žilka

  Cvičenie

  streda

  16:00

  17:40

  AB 35

  2

  Žilka

  Cvičenie

  štvrtok

  9:00

  10:40

  B 701

  2

  Marinová

  Cvičenie

  štvrtok

  11:00

  12:40

  B 701

  2

  Marinová

  Cvičenie

  štvrtok

  13:00

  14:40

  C 802

  1

  Polakovič

  Cvičenie

  štvrtok

  15:00

  16:40

  C 802

  1

  Polakovič

  Cvičenie

  štvrtok

  17:00

  18:40

  B 701

  2

  Žilka

  Cvičenie

  piatok

  8:00

  9:40

  C 301

  1

  Kollár

  Cvičenie

  piatok

  11:00

  12:40

  C 802

  1

  Čipková

  Cvičenie

  piatok

  11:00

  12:40

  B 701

  2

  Marinová

  Konzultácie

  podľa dohody

Stručná osnova predmetu

 • Množiny
 • Úvod do logiky
 • Dôkazy (priamy dôkaz, dôkaz sporom, matematická indukcia)
 • Binárne relácie
 • Zobrazenia (funkcie)
 • Matice relácií
 • Relácia ekvivalencie
 • Úvod do teórie grafov
 • Sledy a cykly
 • Hamiltonovská kružnica
 • Dijkstrov algoritmus
 • Reprezentácie grafov
 • Izomorfizmy grafov
 • Rovinnosť
 • Stromy
 • Kostry
 • Minimálne kostry
 • Binárne stromy
 • Prechody stromami
 • Rozhodovacie stromy
 • Izomorfizmy stromov

Literatúra

 1. PREPARATA, F. - YEH, R. Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr, Bratislava, Alfa, 1982, 336 s.

 2. JOHNSONBAUGH, R. Discrete mathematics, New York, Macmillan Publishing Company, 1990, 705 s.

 3. GALANOVÁ, J. - KAPRÁLIK, P. Diskrétna matematika, Bratislava, STU v Bratislave, 1997, 143 s.

 4. DEMEL, J. Grafy a jejich aplikace, Praha, Academia, 2002, 257 s.

 5. ROSEN, K.H. Discrete Mathematics and Its Applications, New York, Mc Graw-Hill, 2012

 6. Zbierka: http://web.tuke.sk/fei-km/sites/default/files/prilohy/10/Zbierka-DM.pdf

Podmienky na zápočet

 • Účasť na cvičeniach je povinná. Prípadnú neúčasť je potrebné ospravedlniť.
 • Cez semester sa píšu dve písomky spolu za 30 bodov.
 • Na zápočet treba získať spolu aspoň 15 bodov.
 • Študent, ktorý cez semester získa menej ako 15 bodov a splní dodatočne upresnené podmienky, dostane možnosť písať opravnú písomku. Po jej úspešnom napísaní bude mať zápočet so ziskom 15 bodov.
 • Cez semester je možné získať bonusové body. Ich udeľovanie je v kompetencii vyučujúcich a pravidlá ich započítavania k ostatným bodom budú upresnené neskôr.
 • Právo písať náhradnú písomku má iba ten študent, ktorý sa z písomky riadne ospravedlní.
 • Oznamy o termínoch konania všetkých písomiek budú včas zverejnené na tejto stránke a na prednáške. Náhradné písomky sa píšu spravidla naraz pred koncom semestra.

Príklady a cvičenia

DiskretnaMatematika (last edited 2018-02-15 09:01:18 by KarlaCipkova)