Differences between revisions 55 and 56

Deletions are marked like this. Additions are marked like this.
Line 50: Line 50:
Ak študent získa aspoň 40b zo skúšky, má zaručenú známku '''E'''. Ak študent získa zo skúškovej písomky viac ako 39,  tak skúšku určite spraví minilne na '''E'''.

Algebraické štruktúry

2016/2017 -- letný semester -- rozsah 2/2

Vyučujúci

 • Náhradná a opravná zápočtová písomka: 30.4. 2018 od 8:00 -- 9:00 miestnosti: AB 300, BC 300.

  Na písomku je potrebné sa prihlásiť v AIS najneskôr 27.4.2018, 15:00.

  Opravná zápočtová písomka: zúčastniť sa jej môžu študenti, ktorí majú menej ako 10b za semester.

  Na opravnej zápočtovej písomke môže študent získať maximálne 10b.

Podmienky na zápočet a záverečné hodnotenie:

Zápočet: V druhej polovici semestra sa bude písať písomka. Maximálny počet bodov bude cv = 30.

 • Na získanie zápočtu bude potrebných minimálne 10 bodov z cvičení (cv > 9).

Záverečné hodnotenie: skúška bude písomnou formou. Maximálny počet bodov bude sk = 70b.

Známka A -- E:

(sk > 34b AND sk + cv > 55b) OR (sk > 39)

Ak študent získa zo skúškovej písomky viac ako 39, tak skúšku určite spraví minimálne na E.

Niektoré príklady a cvičenia: priklady.pdf, algebra_2.pdf

Stručná osnova predmetu

Úvod do predmetu: Množiny, zobrazenia, bin. relácie, bin. operácie, morfizmy

Algebraické štruktúry s jednou bin. operáciou : grupoid, pologrupa, monoid, grupa (symetrická grupa , cyklická grupa, Abelova grupa) rozklad grupy podľa podgrupy, súčin grúp

Algebraické štruktúry s dvomi bin. operáciami: okruhy (s jednotkou, bez jednotky), polia, konečné polia (Galoiasove polia)

Algebraické štruktúry s bin. operáciami a reláciami: posety, zväzy, ortomodulárne zväzy, Booleanova algebra, algebra logických sieti

Literatúra

 1. T. Katriňák, M. Gavalec, E. Gedeonová, J. Smítal: Algebra a teoretická aritmetika. Univerzita Komenského Bratislava, 2002, ISBN 80-223-1674-1

 2. F.P. Preparata, R.T. Yeh: Úvod do teórie diskrétnych matematických štruktúr. Alfa - Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1982

 3. S. Mac Lane, G. Birkhoff: Algebra. Alfa - Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1973

 4. P. Zlatoš: Lineárna algebra a geometria. Albert Marenčin PT, spol. s.r.o., Bratislava 2011

sk < 35b

Príklady a cvičenia

Prednášky

1. Množiny, zobrazenia, mohutnosť množín

2. Relácia na množine, inverzná relácia, komplementárna relácia, relácia usporiadania, relácia ekvivalenie, skladanie relácii

3. Binárne operácie, neutrálne prvky, inverzné prvky

AlgebraickeStruktury (last edited 2018-04-18 14:32:54 by OlgaNanasiova)